Demir Çelik Sektörü

Demir, Çelik ve Alüminyum üretim tesisleri

Alüminyum eldesi, iki aşamada gerçekleşir. Birinci aşamada, Bayer metodu ile boksit cevherinden alümina elde edilir. İkinci aşamada ise, elektroliz ile alümina’dan alüminyum elde edilir. Alümina tesisleri, genellikle boksit cevherlerinin yanına kurulur. Madenden çıkarılan boksit cevheri, sudkostik eriyiği ile muamele edilerek alüminyum hidroksit eldesi gerçeklesir. Bu islem sonucunda olusan erimeyen kalıntılar (kırmızı çamur) ayrılır ve alüminyum hidroksitin kalsinasyonu ile “alümina” (alüminyum oksit) elde edilir.

Ürün çerçevelerinde yalnızca bir operatör kontrol sistemi yerine aynı zamanda bir idare sistemi oluşturmak. Bu hem üretimi aynı zamandada kaliteyide arttırmaya yardımcı olcak niteliktedir.

Yalnızca PLC ve görüntü sistemleri değil tam olarak entegre halinde bir proses kontrol sistemi uygulamak için.
Elektriksel hatadan veya yanlış bilgiden kaynaklanan ,beklenilmeyen ve istenilmeyen üretim karmaşıklıklarını ortadan kaldırmak için.

Demir ve çelik üretimi

Demir ve çelik üretimi çok karmaşık bir prosestir. Katı hammadde ağırlıklı imalatta, hammaddelerin bantlarda transferi, tartılması, karıştırılması, fırın kontrol prosesi,ürünün haddelenmesi gibi çok değişik sensör, enstrümantasyon ve kontrol algoritmasının kullanılmasını gerektirir.

– Simatic WinCC V6 Scada Sistemi
– geriye dönük Alarm,user archive ve proses archive Dataların otomatik arşivlenmesi
– Raporlama Sistemi Connectivity pack ile archive lere ulaşım ve isteğe uygun formatta raporlama seçenekleri sunar
– Sistemin Simatic Webnavigator ile İnternet’ten izlemesi.

Demir Çelik Sektöründeki Referanslarımız

RussiaUSA