İlaç ve Gıda Sektörü

 İlaç üretimi

İlaç: insanlara yada hayvanlara bir hastalığın tedavisi , önlenmesi yada teşhisi amacıyla verililen maddelerdir. Proses mühendisliğinin bir çok dalını içeren ve ayrıca sağlıkla doğrudan ilgili olduğu için özel üretim prosedürleri olan, karmaşık bir prosestir. Katı ve sıvı hammadde ağırlıklı imalatta, fırın/reaktör kontrol prosesleri ile CIP/SIP prosesleri, kontrol algoritmasının kullanılmasını gerektirir. WinCC FDA Audit opsiyonu, prosesteki yapılan değişikliklerin kullanıcı bazında FDA (American Food and Drug Administration) spesifikasyonu 21 CFR Part 11’e uygun şekilde elektronik imzalı kaydı için kullanılır.
.Simatic WinCC V6 Scada Sistemi,
.geriye dönük Alarm,user archive ve proses archive Dataların otomatik arşivlenmesi,
.Raporlama Sistemi Connectivity pack ile archive lere ulaşım ve isteğe uygun formatta raporlama seçenekleri sunar.
.Sistemin Simatic Webnavigator ile İnternet’ten izlemesi

m
m

Gıda üretimi

Katı ve sıvı paketleme ağırlıklı imalatta, fırın / reaktör / pişirici kontrol prosesleri ile CIP/SIP prosesleri gibi çok değişik kontrol algoritmasının kullanılmasını gerektirir. .WinCC FDA Audit opsiyonu, prosesteki yapılan değişikliklerin kullanıcı bazında FDA (American Food and Drug Administration) spesifikasyonu 21 CFR Part 11’e uygun şekilde elektronik imzalı kaydı için kullanılır.
.Simatic WinCC V6 Scada Sistemi,
.geriye dönük Alarm,user archive ve proses archive Dataların otomatik arşivlenmesi,
.Raporlama Sistemi Connectivity pack ile archive lere ulaşım ve isteğe uygun formatta raporlama seçenekleri sunar.
.Sistemin Simatic Webnavigator ile İnternet’ten izlemesi

Proje çalışma esnasında göz önünde bulundurduğumuz önemli hususlar aşağdakilerdir:

– Sistem;

– Hareket kontrol;

– Grafik izleme;

– Revizyon;
– Yardımcı fonksıyonlar;

– Reçete işleri;

– Alarm ve diagnostik.

Maksimum kabiliyet ve emniyet

  1. Güçlü PLC’ler;
  2. Emniyetli hareketler;
  3. İzleme ve kontrol rahatlığı;
  4. Maksimum emniyet, minimum maliyet;
  5. CE uyumluluğunu destekleyen ana birim.

– EN954-1

– DIN V19250AK6

– IEC 61508 SIL3

– Emniyet PLC: Standart PLC’i özellıklerin

yanı sıra tüm emniyet fonksiyonlarını

içeren 3 CPU’lu PLC dir.

– Açık ve kolay anlaşılır program yapısı ve

entegre edilmiş online yardım.

– Hileli ve yetkisiz işlemlerin önlenmesi.

– Kendi kendini test edebilme.

– Valflere özel çift kutuplu çıkış.

m
Share
Translate »