Kauçuk Sektörü

Kauçuk Sektöründe Otomasyon ve Makina İmalatı

Kauçuk sektöründeki otomasyon ve makina imalatı, teknik ürün hatları ve eski makinaların yeniden modellenmesini ve yeni makinaların üretilmesini sağlamaktadır. Teknolojideki değişikliklerle birlikte makinalardan oluşan bütün yapıyı değiştirmek genellikle en iyi çözüm değildir.
Pazardaki yeni bir ürünü satın almak, yüksek fiyatlar, teknolojik yetersizlik ya da Avrupa marketi için uyumsuzluktan dolayı her zaman problemledir. Entegre kauçuk teknolojisinde bunların özel makinalar olduğu akıllarda tutulmalıdır. Bu sebepten dolayı büyük kauçuk firmaları piyasada makinaları nadiren satar.

Amaçlar

Yeni makinaların üretimi, eski makinaların ve ürün hatlarının yeniden modellenmesinin amaçları şunlardır:

 

– Verimliliği artırmak;

– Ürün kalitesini ve ürünün yeniden üretilebilirliğini artırmak;

– Ürün kalitesindeki insan etkisini azaltmak;

– Operatörlerin ve bakım personelinin çalışmasını kolaylaştırmak;

– Çalışma sahasındaki güvenliği artırmak;

– Yüksek seviyede kompleks ve piyasada çekiciliği olan ürünlerin üretimi.

Kauçuk Sektöründeki Referanslarımız

RussiaUSA