Otomotiv Sektörü

Otomotiv Sektöründe Otomasyon

Günümüzde otomotiv sektörü, gelişmiş ve hatta gelişmekte olan ülkeler için “anahtar” sektör rolündedir. Güçlü bir otomotiv sektörü, sanayileşmiş ülkelerin ortak özelliklerinden biri olarak gözümüze çarpmaktadır. Otomotiv sektörünün bu denli bir öneme sahip olmasının başlıca nedeni, bu sektörün diğer sektörlerle olan yakın ilişkileridir. Otomotiv sektörü, başka bir çok sektörün ürettiklerinden yararlanır; bunların başında demir-çelik, cam, plastik, tekstil, elektronik ve elektrik sektörleri gelir. Bunun yanında, otomotiv sektörü, yaptığı üretim ile bazı sektörlerin de verimli bir şekilde işlemesini saplamaktadır. İnşaat, turizm ve tarım sektörleri, bunlara örnek olarak verilebilir. Ayrıca, otomotiv sektörünün, savunma sektörüne ve dolaylı olarak da ülkenin milli güvenliğine katkıda bulunduğu da bilinmektedir.

Üretim

Türkiye’de otomotiv sanayisinin gelişmesinin en büyük etkenlerinden biri üretim alanındaki gelişmelerdir.

Bu noktada gelişmeden kastedilen sadece üretim miktarı değil, ayrıca üretim kalitesidir. İleri teknolojinin Türkiye’ye transfer edilmesi ile birlikte, Türk otomotiv sanayisinin üretim kalitesi artmış, bu da otomotiv sanayisini ve bütün sektörün gelişmesini ve büyümesinin sağlamıştır. Artan üretim kalitesini rakamlara dökmek zor iken, üretim miktarındaki artış istatistiki verilerde net bir şekilde görülmektedir:

Maksimum kabiliyet ve emniyet

  1. Güçlü PLC’ler;
  2. Emniyetli hareketler;
  3. İzleme ve kontrol rahatlığı;
  4. Maksimum emniyet, minimum maliyet;
  5. CE uyumluluğunu destekleyen ana birim.

– EN954-1

– DIN V19250AK6

– IEC 61508 SIL3

– Emniyet PLC: Standart PLC’i özellıklerin

yanı sıra tüm emniyet fonksiyonlarını

içeren 3 CPU’lu PLC dir.

– Açık ve kolay anlaşılır program yapısı ve

entegre edilmiş online yardım.

– Hileli ve yetkisiz işlemlerin önlenmesi.

– Kendi kendini test edebilme.

– Valflere özel çift kutuplu çıkış.

Otomotiv Sektöründeki Referanslarımız

RussiaUSA