Kaplama Sektörü

Kaplama Otomasyonu

Yüzey kaplama işlemlerinde daha verimli ve tasarruflu üretim yapabilmek için otomasyon sistemlerinin uygulanması neredeyse kaçınılmazdır. Kaplama işlemlerinde, çeşitli ihtiyaçları ve yoğun talepleri karşılamak, otomasyon sistemleri olmadan günümüzde çok zordur.

 

Kaplama tesisleri çok çeşitli ekipmanları, farklı yapıları, teknikleri ve kaplama proseslerini içermektedir. Bu nedenle farklı fonksiyonlar ve ekipmanlar proses otomasyonu ile bağdaşır.

 

Bu ekipmanlardan bazıları şunlardır:

• Transfer ekipmanları;
• Soğutucular;
• Yükleme boşaltma ekipmanı;
• Hareket ve karıştırma parçaları;
• Tanklar ve özel ekipmanlar;
• Havalandırma;
• Filtreler;
• Durulama ekipmanları;
• Redresörler;
• Kimyasal dozajlama sistemleri;
• Isıtıcılar;
• Su arıtma ekipmanları.

 

Doğru programlanmış kaplama otomasyonu, sisteme çok büyük avantajlar sağlamaktadır. Tesis ve banyoların verimli yüklenmesi, daha az insan gücü, iş ortamında hijyen, istenen kaplama kalitesinin kontrolü, insan kaynaklı hataların yaşanmaması, kontrollü kimyasal tüketimi, kapasitede kontrollü arttırım, düşük enerji harcaması, zaman tasarrufu, prosese göre sıralama değiştirebilme buna örnek verilebilir.

 Dozajlama Ekipmanı

Kaplama banyolarında çalışma esnasında bazı bileşenler hem elektrolitik olarak hem de taşınma ile azalmaktadır. Bu eksilmelerin, taşınma ile azalan kısmı (tuzlar) analitik yöntemlerle belirlenir ve banyoya dışarıda çözünmesi sağlanarak verilir. Bir kısmı ise ampersaat değeri belirlenerek gerektiğinde ilave edilir. Ampersaat kontrollü sistemlerde ilave, manuel olarak veya otomatik dozajlama sistemleri ile yapılmaktadır. Manuel olarak gerçekleştirilen ilavelerde hata oranı daha yüksek olacağından otomatik dozajlama denilen sistemler önerilmektedir. Çünkü kimyasalın eksikliği de fazlalığı da gerçekleştirilen kaplama kalitesini ve verimini etkilemektedir. Ayrıca otomatik dozajlamanın tercih edilmesinin veya önerilmesinin bir diğer nedeni de maliyettir.

 

Kişilerin insiyatifine bırakılmış olan ilaveler ihtiyaç haricinde veya eksik yapılıyor olabilir. Otomatik dozajlama sistemlerinde geçen ampersaate bağlı olarak dozajlama pompaları devreye girer ve çözeltiye kimyasal dozajlaması gerçekleşmiş olur. Fakat bir tesiste her ne kadar otomatik dozajlama sistemi ile çalışılsa da sürekli olarak bu pompaların çalışabilir durumda olduğu, tıkanıp tıkanmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Günümüzde bu bilinçli gelişme, otomasyonlu tesislerin yanı sıra manuel tesislerde de uygulanmaya başlanmıştır.

Kaplama Sektöründeki Referanslar

EnglishRussia